PERSONVERNPOLITIKK Behandling av dine personlige data.
Hydal, heretter Selskapet, har politikk for å ta nødvendige skritt for å sikre at personopplysninger om våre kunder, adressert til oss, blir behandlet på en juridisk korrekt og god måte. Når du bruker våre ulike tjenester, samler vi inn dine personlige opplysninger som du gir oss. Selskapet er dermed ansvarlig for dine personlige opplysninger og behandler dem i samsvar med personvernreglene. Vår personvernpolitikk forklarer og klargjør dine rettigheter i forhold til selskapets behandling av dine data. Selskapet er forpliktet til å beskytte dine personlige data og sørge for at personlig informasjon alltid behandles trygt. Vi overholder alle gjeldende lover og regler for å beskytte individets privatliv, herunder personopplysningsloven (1998: 204) (PUL), lov om elektronisk kommunikasjon (2003: 389) og slike andre bestemmelser som implementerer EUs Data Protection Directive 95/46 / EF EU-direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon 2002/58 / EF og EU generelt data Protection Regulation 2016/679
(GDPR) og eventuelle endringer, tilføyelser eller forskrifter som erstatter de lover, forskrifter, regler og forskrifter. Vi bruker hensiktsmessige og rimelige fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger i forhold til mengden og følsomheten til personopplysningene Det er viktig at du leser og forstår personvernreglene før du bruker selskapets tjenester. Hvis du ikke godtar retningslinjene for personvern, bør du ikke bruke våre tjenester. Hvilke personlige data samler vi inn og hvor fra?
Personlige data vi samler inn kan, avhengig av sammenhengen, omfatte:

• Navn og kontaktinformasjon, inkludert adresse, mobilnummer og e-postadresse;
• Leverings- og faktureringsinformasjon, betalingsinformasjon og annen informasjon du oppgir i forbindelse med kjøp eller levering av et produkt eller en tjeneste;
• ulike typer demografisk informasjon;
• Informasjon om preferanser og interesser basert på bruk av selskapets nettsteder;
• brukernavn og passord for våre tjenester;
• annen informasjon som er relevant for kundeundersøkelser, annonser eller tilbud; og /eller
• Andre brukergenerert informasjon som du aktivt velger å dele via våre nettsider.
 
Overføring av personopplysninger
Informasjon om våre kunder er en viktig del av selskapets virksomhet og vi selger ikke informasjonen til noen andre. Tilbakekalling av samtykke
I tilfeller der vi behandler dine personlige opplysninger, fordi du har gitt ditt samtykke til det, for eksempel For abonnement på nyhetsbrev, kan du tilbakekalle ditt samtykke når som helst ved å kontakte kundeservice, se nedenfor. Dine rettigheter
Du har krav på informasjon om hvilke personopplysninger vi har registrert og om hvordan disse brukes, skriftlig søknad sendes til oss i samsvar med kontaktinformasjonen nedenfor. Du har rett til å be om at personlig informasjon om deg blir korrigert dersom de er feil, ufullstendig eller villedende ved å kontakte kundeservice. For å beskytte ditt privatliv og dine personlige opplysninger, kan vi kreve at du identifiserer deg i forbindelse med vår hjelp. I samsvar med gjeldende personvernlover har du også rett til å be om at dine personlige opplysninger slettes eller at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Du har rett til å be om at dine pesonopplysninger senes deg i elektronisk format Du kan sende inn en klage til Datatilsynet dersom du mener at selskapets behandling av dine personopplysninger ikke skjer i samsvar med gjeldende lov. Endringer i personvernreglene
Vær oppmerksom på at vilkårene i personvernreglene kan endres. I slike tilfeller vil den nye versjonen bli publisert på selskapets nettsider. Derfor bør du gjennomgå disse vilkårene regelmessig for å forsikre deg. Kontakt oss
Hvis du har spørsmål knyttet til denne personvernpolitikken, kan du kontakte kundeservice. Hydal AS
Hydrovegen 160
4265 Håvik
post@hydal.no